Psycholoog Den Haag golven afbeelding
Psycholoog Den Haag Wolken afbeelding
Psycholoog Den Haag strand afbeelding
Psycholoog Den Haag Harde wind aan het strand afbeelding

Voorwaarden

De Wet WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) beschrijven de voorwaarden waaraan een behandeling en een behandelaar moeten voldoen. In deze wetten is o.a. bepaald dat vertrouwelijke gegevens (de privacy) uit een behandeling niet ter beschikking mogen worden gesteld aan derden zonder toestemming van de betrokken cliënt. 

De bescherming van uw privacy wordt door mij strikt in acht genomen en volledig gewaarborgd. Niemand mag en kan ongevraagd uw dossier inzien, ook de zorgverzekeraar niet.

Betalingsvoorwaarden

Tijdens onze eerste afspraak worden de betalingsvoorwaarden met u besproken. U wordt uitgelegd dat er een cliëntcontract wordt opgemaakt waarin uw persoonsgegevens, de betalingsvoorwaarden en de spelregels die in de praktijk worden gehanteerd staan vermeld. 

In het volgende gesprek wordt het cliënt cliëntcontract aan u voorgelegd ter ondertekening. Hierin staat o.a. beschreven dat u de nota binnen 14 dagen na ontvangst dient te voldoen en dat bij verhindering binnen drie werkdagen een geplande sessie in rekening wordt gebracht.

Op die manier kunnen de opengevallen plaatsen snel door andere cliënten worden ingenomen, waardoor er geen wachtlijsten ontstaan. 

Tevens wordt vermeld dat bij een betalingsachterstand het incassobureau MediCas wordt ingeschakeld, die de betaling(en) dan overneemt.

Klachten over de behandeling

Als u klachten of opmerkingen heeft over de behandeling of over de bejegening, bespreekt u dat dan met mij. Lost een gesprek hierover niets op dan kunt u een klachtenprocedure starten. U kunt zich bijvoorbeeld wenden tot het Nederlands Instituut van Psychologen. Zij behandelen klachten over de bij hen geregistreerde psychologen en psychotherapeuten.

Hebt u een klacht over uw privacy dan kunt u zich wenden tot de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cliënt vertelt