Psycholoog Den Haag golven afbeelding
Psycholoog Den Haag Wolken afbeelding
Psycholoog Den Haag strand afbeelding
Psycholoog Den Haag Harde wind aan het strand afbeelding

Disclaimer

De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Ine Weerheijm (drs. A.H. Weerheijm) kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. Ine Weerheijm (drs. A.H. Weerheijm) kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolgschade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites waarnaar verwezen wordt vanuit deze website.

De gegevens op deze website zijn bedoeld als algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging zich wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar wordt verwezen geen rechten ontlenen.

 

 

 

 

 

 

 

Cliënt vertelt