Psycholoog Den Haag golven afbeelding
Psycholoog Den Haag Wolken afbeelding
Psycholoog Den Haag strand afbeelding
Psycholoog Den Haag Harde wind aan het strand afbeelding

Algemene informatie

Werkwijze en Vertrouwelijkheid

Een zorgvuldige afstemming met u staat in mijn werkwijze centraal.
Ik werk voornamelijk met de Kortdurende Dynamische Psychotherapie en de Cognitieve Gedragstherapie, maar indien gewenst of noodzakelijk geacht, worden (delen van) andere therapiëen ook gebruikt. Daarnaast zijn caochinggesprekken een waardevolle interventie waarbij psychotherapie niet altijd noodzakelijk is.
Veiligheid, vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en een respectvolle benadering staan in mijn werkwijze centraal. Samen werken wij aan het opheffen en/of verbeteren van uw problemen, aan beter leren communiseren en vooral hoe en waarom het goed is om door te vragen indien er geen duidelijkheid bestaat.
Uw privacy is volledig gewaarborgd. Er wordt zonder uw schriftelijke toestemming geen informatie aan derden verstrekt. U kunt volledig vertrouwen op mijn discretie, onafhankelijkheid en privacybescherming.

Privacy

Per 1 januari 2008 is per wet bepaald dat de overheidsgeregistreerde psychologen, psychotherapeuten en psychiaters Diagnose Behandel Combinaties (DBC's) digitaal moeten aanleveren aan een centraal landelijke database (DIS).
Ik hecht de allergrootste waarde aan mijn geheimhoudingsplicht en werk hieraan dus niet mee. De aan mij toevertrouwde informatie beschouw ik als volledig vallend onder mijn beroepsgeheim. Er worden dan ook geen gegevens aan systemen verstrekt.

Privacybescherming en informatieverstrekking

Privacybescherming is voor mij een wezenlijk onderdeel van een behandeling. Privacybescherming wordt door mij strikt in acht genomen en gewaarborgd. Niemand mag en kan ongevraagd uw dossier inkijken of krijgt informatie over u.
Alleen met uw schriftelijke toestemming zal ik desgevraagd informatie aan derden verstrekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bedrijfsarts of een uitkeringsinstantie. Tevens zult u over de inhoudelijke informatie in kennis worden gesteld.

De kosten en betalingsvoorwaarden

Omdat de privacy bij de zorgverzekeraars niet meer gewaarborgd is betalen veel cliënten liever zelf. Tijdens onze eerste afspraak worden de betalingsvoorwaarden met u besproken en vastgelegd in het persoonlijk contract. Hierin staat o.a. beschreven dat u maandelijks een nota ontvangt die u binnen 14 dagen na ontvangst dient te voldoen. Tevens wordt vermeld dat bij een betalingsachterstand de factuur (facturen) wordt (worden) overgedragen aan het incassobureau MediCas, die daarna de betaling(en) overnemen.

Ook spreken we af dat bij verhindering van een geplande sessie tot uiterlijk 2 werkdagen (2 x 24 uur) voor de sessiedatum dient te worden geannuleerd. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht.

Soms zijn werkgevers bereid de kosten, of een deel ervan, te vergoeden.

Beroepscode

Bij de uitoefening van het beroep psycholoog ben ik gehouden aan een aantal regels die in uw en in mijn belang zijn geformuleerd. Dit zijn de zogeheten NIP standaarden waaraan ik mij altijd houd.

Cliënt vertelt